Filip Pinczewski

Stypendysta Fundacji Piotra Klera podszedł do muzyki niezrównanego kontrapunktysty z wielkim szacunkiem, ale równocześnie słychać, że włożył w to nagranie całe swoje serce.

Altra Volta Quartet:

Leszek Sojka – skrzypce
Jacek Dzwonowski – skrzypce
Aleksandra Marko-Lech – altówka
Michał Lech – wiolonczela

gościnniE:

Łukasz Bebłot – kontrabas
 


Na płycie znajdują się następujące utwory Johanna Sebastiana Bacha:

Italienisches Konzert BWV 971

01 Italienisches Konzert BWV 971 - Ohne Tempoangabe.mp3

pobierz

02 Italienisches Konzert BWV 971 - Andante.mp3

pobierz

03 Italienisches Konzert BWV 971 - Presto.mp3

pobierz

Französische Suite N°5 G-Dur BWV 816

04 Franzosiche Suite N5 G-Dur BWV 816 - Allemande.mp3

pobierz

05 Franzosiche Suite N5 G-Dur BWV 816 - Courante.mp3

pobierz

06 Franzosiche Suite N5 G-Dur BWV 816 - Sarabande.mp3

pobierz

07 Franzosiche Suite N5 G-Dur BWV 816 - Gavotte.mp3

pobierz

08 Franzosiche Suite N5 G-Dur BWV 816 - Bourree.mp3

pobierz

09 Franzosiche Suite N5 G-Dur BWV 816 - Loure.mp3

pobierz

10 Franzosiche Suite N5 G-Dur BWV 816 - Gigue.mp3

pobierz

Klavierkonzert N°1 d- Moll BWV 1052

11 Klavierkonzert N1 d-Moll BWV 1052 - Allegro.mp3

pobierz

12 Klavierkonzert N1 d-Moll BWV 1052 - Adagio.mp3

pobierz

13 Klavierkonzert N1 d-Moll BWV 1052 - Allegro.mp3

pobierz

14 Siciliano g-Moll BWV 1031.mp3

pobierz
Filip Pinczewski

Urodził się w 1993 roku w Kaliszu. Absolwent Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Jadwigi Kaliszewskiej, obecnie student fortepianu w klasie profesora Manfreda Wagner-Artzta i kompozycji w klasie profesora Reinharda Kargera na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu.

Laureat nagród na konkursach kompozytorskich i pianistycznych. Do jego osiągnięć należą między innymi: Nagroda Specjalna na Forum Muzycznym w Warszawie, II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. W. Landowskiej w Warszawie, czy prestiżowe wyróżnienie „Distinguished Musician” na międzynarodowym konkursie IBLA Grand Prize we Włoszech.

Jego interpretacje, jak również wykonania kompozy­cji można było usłyszeć w wielu krajach Europy takich jak: Hiszpania, Norwegia, Islandia, Malta, Łotwa, Węgry, Włochy, Austria oraz Niemcy.

Repertuar pianisty obejmuje kompozycje od baroku, po muzykę współczesną, a poza literaturą na fortepian solo, ważną częścią jego działalności koncertowej jest kameralistyka.

Oprócz prezentowania własnych kompozycji muzyk brał także udział w prawykonaniach utworów najnowszych współczesnych kompozytorów – w tym jemu dedykowanych.

Młody pianista i kompozytor jest współinicjatorem dwóch serii spektakularnych koncertów, odbywających się na terenie Wielkopolski: “Otwórzmy się na muzykę nową” oraz “Studenckie Kwadranse Muzyczne”.

Nagranie zrealizowane:

  • w Studio Polskiego Radia Katowice w dniu 23.01.2017 (realizacja nagrania: Grzegorz Stec),
  • w Studio Koncertowym S1 im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie w dniach 11-12.03.2017 (realizacja nagrania: Ewa Guziołek-Tubelewicz).

Zapraszamy do zapoznania się z:

  • okładką płyty - pobierz,
  • książeczką zawierającą informacje na temat wykonawcy - pobierz.