polityka prywatności serwisu kler.eu

I. Definicje

W niniejszej „Polityce prywatności”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

„Kler” – Kler S.A. z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 39B, 46-380 Dobrodzień, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056597, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla miasta Opole, VIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 51 668 360,00 zł wpłacony w całości; NIP: 575-00-07-865; REGON: 150854711; e-mail: kler@kler.eu tel. +48 34 35 29 100,

„Serwis” – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.kler.eu oraz jej podstronach,

„Użytkownik” – każdy internauta odwiedzający strony Serwisu,


II. Postanowienia wstępne

§ 1
Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w dziale „Definicje”.

§ 2
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Prawo telekomunikacyjne Kler wprowadza niniejszą Politykę Prywatności  zwaną dalej „Polityką”.


III. Dane osobowe

 § 3

Użytkownik w celu korzystania z usługi newslettera, komunikacji z salonem za pomocą formularza kontaktowego, oraz zakupu środków czyszczących  oferowanych przez Kler za pośrednictwem Serwisu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Kler na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza kontaktowego, formularza zakupu środków lub poda w korespondencji z Kler, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest KlerKler może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy o powierzenie danych.
 2. Dane powierzane będą:
 • firmom świadczącym usługi: pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi środki czyszczące, zakupione w Serwisie, w celu realizacji sprzedaży środków za pośrednictwem Serwisu,
 • firmom świadczącym usługę wysyłki newslettera, w celu realizacji dostarczania newsletterów na adresy e-mail użytkowników,
 • firmom świadczącym usługę hostingu na rzecz Kler,
 • firmom świadczącym usługę administrowania Serwisem.

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Kler. Skierowanie żądania może odbyć się w formie:

 • pisemnej na adres: KLER S.A. ul. Piastowska 39B, 46-380 Dobrodzień
 • elektronicznej na adres e-mail: kler@kler.eu
 •  

Ponadto, Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 6

 1. Kler przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w celu realizacji usługi dostawy newslettera, sprzedaży środków czyszczących.oraz odpowiedzi na wiadomości przesłane zapomocą formularza przez Użytkowników.
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Kler ma prawo do kontaktu oraz wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu newsletterów, w tym informacji o nowych towarach, akcjach promocyjnych lub wydarzeniach kulturalnych, którym Kler patronuje. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 7

Dane osobowe zebrane przez Kler mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

 § 8

Kler stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 9

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 10

Kler może rejestrować adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać z Serwisu.


IV. Pliki cookies

§ 11

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Kler.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika;
 • wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie;
 • marketingowym.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.​

§ 12

 1. Kler informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu.
 2. Kler wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Kler, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 13

Kler informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 14

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Kler podmioty trzecie.

Informacja o sposobie usunięcia plików cookies znajduje się w § 12. Pliki te są przechowywane na Państwa urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.

Kler korzysta z usług Google Analytics oraz Google Tag Manager, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają nam analizować ruch w serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak użytkownicy korzystają ze witryny.
Działanie Google Analytics można zablokować. W tym należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali.

§ 15

Kler stosuje także kod śledzący, oparty na technologii cookies, pozwalający na badanie aktywności Użytkownika na stronie internetowej Serwisu i nagrywanie pojedynczych sesji Użytkownika w celu analizowania zachowań Użytkownika w Serwisie i tworzenia mapy zachowań, co pozwala na poznanie sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, identyfikowanie problemów z użytkowaniem Serwisu.